Prelegenci

Archiwum

 • 08.11.2018

  Prelegenci

  Dr Paolo Conversi

  completed graduated degrees in Economics from ‘La Sapienza’ University of Rome and in Social Sciences from the Pontifical Gregorian University. He then obtained a Ph.D. in Social Sciences from the Pontifical Gregorian University and a Ph.D. in Economics from ‘Roma Tre’ University. In 1999, after taking part in development projects in Mexico, Colombia and Bosnia Herzegovina, he became an Official [...]

 • 14.09.2018

  Prelegenci

  Ks. Abp dr Wiktor Skworc

  Urodził się 19 maja 1948 r. w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rodzinie Jerzego i Anny z d. Nandzik. 6 czerwca 1948 r. został ochrzczony w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Bielszowicach. Po zdaniu w 1966 r. matury w Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W roku akademickim 1970/1971 odbył roczny staż w KWK „Walenty-Wawel” [...]

 • 14.09.2018

  Prelegenci

  Prof. dr hab. Jan Szyszko

  Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 1997-99. Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu d.s. Konwencji Klimatycznej w latach 1999-2001. Prezydent COP5 w latach 1999-2000. Minister Środowiska w latach 2005-2007 i 2015-2018. Jeden z głównych negocjatorów Porozumienia Paryskiego na COP21 w Paryżu. Autor ponad 330 prac. Właściciel prywatnej Terenowej Stacji Badawczej D&B w [...]

 • 31.10.2018

  Prelegenci

  Dr Zygmunt Łukaszczyk

  Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich [...]

 • 25.10.2018

  Prelegenci

  Dr Luca Fiorani

  Dr. Luca Fiorani obtained a degree in physics from the University of Padua (Italy) and a PhD in laser remote sensing from EPFL (Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, Switzerland). He earned also the university diploma of Laser Safety Officer and performs this assignment for his Division at ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic [...]

 • 19.10.2018

  Prelegenci

  Prof. dr hab. Jan Holeksa

  Studiował biologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po studiach wyjechał do Białowieży, gdzie w stacji naukowej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął badania naukowe w Puszczy Białowieskiej pod kierunkiem profesora Janusza Bogdana Falińskiego. Później był pracownikiem naukowym w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, następnie na [...]

 • 19.10.2018

  Prelegenci

  Ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE

  pracuje w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Etyk, pedagog, teolog, autor 5 książek, współautor 5 publikacji oraz wielu artykułów związanych z etyką działalności gospodarczej, etyką w Public Relations oraz etosem nauczyciela akademickiego i zjawiskiem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Najważniejszą publikacją wydaną w siedmiu [...]

 • 11.10.2018

  Prelegenci

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

  jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pracę w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczął w 1991 r. Od 2015 r. pełni funkcję Dyrektora GIG. Jest uznanym ekspertem w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmował się głównie doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników [...]

 • 08.11.2018

  Prelegenci

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

  Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog. Współzałożyciel, obecny Prezes Zarządu i były Przewodniczący Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS). Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończył z wyróżnieniem w 1985 roku oraz studiów Executive MBA w ramach programu TRIUM, prowadzonego przez szkoły LSE, NYSU i [...]

 • 11.10.2018

  Prelegenci

  O. dr Stanisław Jaromi OFMConv

  Filozof i ekolog, od 30 lat zaangażowany w chrześcijańską aktywność ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu - REFA, szef portalu www.swietostworzenia.pl. Laureat kilka nagród w tym nagrody im. bpa Romana Andrzejewskiego. Razem z REFA angażuje się w rozwój „Szkoły liderów ekologii [...]

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 22.02.2019